• DNR 2019
  DNR 2012

  Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaard­voor­waarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aan­sprakelijk­heids­beper­kingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen.

  DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.

  Download pdf
  inloggen
  Inloggen


  INLOGGEN
  adres
  Adres

  Dr. M. L. Kingsingel 11
  9203 JC Drachten

  T 0512 584646

  E info@vmez.nl