• medewerkers
  medewerkers

  Ing. Erik Bouma
  projectleider / bouwkundige

  Ing. Erik Bouma

  projectleider / bouwkundige

  NHL Bouwkunde

  Ing. Johan Dammers
  directeur / bureaumanager

  Ing. Johan Dammers

  directeur / bureaumanager

  HTS Bouwkunde

   

  Ing. Piter Dijkstra
  bouwkundige

  Ing. Piter Dijkstra

  bouwkundige

  NHL bouwkunde

  Ing. Foppe Doetjes
  projectleider / bouwkundige

  Ing. Foppe Doetjes

  projectleider / bouwkundige

  NHL Bouwkunde

  Ing. Liesbeth Doevenspek
  interieur / bouwkundige

  Ing. Liesbeth Doevenspek

  interieur / bouwkundige

  Binnenhuisarchitectuur
  NHL Bouwkunde

  Ing. Jacko Galama
  bouwkundige

  Ing. Jacko Galama

  bouwkundige

  NHL bouwkunde

  Ir. Foppe Hoekstra
  architect BNA

  Ir. Foppe Hoekstra

  architect BNA

  TU Delft, Bouwkunde

  Ing. Jaap Klijnsma
  projectleider / bouwkundige

  Ing. Jaap Klijnsma

  projectleider / bouwkundige

  NHL Bouwkunde
  HBO Bedrijfskundig management

   

  Ing. Marjan van der Meer
  projectleider / brandpreventie deskundige I

  Ing. Marjan van der Meer

  projectleider / brandpreventie deskundige I

  NHL Bouwkunde

   

  Ing. Jannet van der Veen
  bouwkundige

  Ing. Jannet van der Veen

  bouwkundige

  NHL Bouwkunde

  Ing. Tine Verhoef
  bouwkundige

  Ing. Tine Verhoef

  bouwkundige

  NHL Bouwkunde

  Ing. Agnita de Vries - van der Laan
  bouwkundige

  Ing. Agnita de Vries - van der Laan

  bouwkundige

  Ir. Lolke Wijtsma
  architect BNA

  Ir. Lolke Wijtsma

  architect BNA

  TU Delft, Bouwkunde

  Ir. Hylko Zwart
  directeur / architect BNA

  Ir. Hylko Zwart

  directeur / architect BNA

  TU Delft, Bouwkunde

  visie
  Onze visie

  Onze visie kunnen we het beste illustreren met ons motto "leven is bouwen en bouwen is samenwerken". We willen niet alleen met passie prachtige gebouwen ontwerpen, maar ook - door de kennis en ervaring die we door de jaren heen opdoen - ons steentje bijdragen aan de oplossing van allerlei nieuwe vraagstukken op het gebied van logistiek, functionaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid. En dat willen we het liefst samen met onze

  opdrachtgevers doen zodat we elkaar kunnen inspireren.

  Voor u betekent onze visie:
  • een inspirerende en prettige
    samenwerking
  • genieten van creatieve en functionele
    architectuur
  • volop keuzemogelijkheden
  • beschikking over databanken van
    plattegronden en bouwmethoden.

  De beste gebouwen ontstaan door de betrokkenheid en gedrevenheid bij zowel het architectenbureau als de opdrachtgever: we gaan het samen maken!

   

  werkveld
  Werkveld

  De opdrachten zijn heel divers: ziekenhuis, school voor beroepsonderwijs, brandweerkazerne, raadhuis, laboratorium, dialysecentrum, bank, gemeentehuis, winkelcentrum, supermarkt, modewinkel, verpleeghuis, brede school, kinderdagverblijf, zorgcentrum, restaurant, villa, woningen, appartementen, recreatiewoningen, huisartsen-onder-een-dak, gezondheidscentrum, multifunctioneel centrum, kantoor, woonwinkel,

  vleermuisnestkast, makelaarskantoor, dierencrematorium, boerderij, bibliotheek, sportaccommodatie, parkeergarage, bedrijfshal, koekjesfabriek, scheepswerf, gemaal, nul-energiewoning, herstructurering, interieur en gebiedsontwikkeling. Onze proces-expertise gaat van programma van eisen en bouwkundige opname via locatiestudies en schetsontwerpen naar bouwvoorbereiding, bouwbegeleiding,

  directievoering en toezicht. Het contact met de bouw vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van de bouwkundige kennis. De architectonische en artistieke kant wordt door opleidingen en excursies steeds verbeterd. Dat geldt niet alleen voor de architecten maar ook voor de bouwkundigen. Zo waren wij de laatste jaren in Helsinki, Berlijn en Barcelona.

  geschiedenis
  De geschiedenis

  Met een lange geschiedenis is Van Manen en Zwart een moderne architect van de vierde generatie met vele bijzondere werken en een schat aan ervaring in haar portfolio. Visionair en functioneel kijken we naar de toekomst; conceptmatig out of the box en maakbaar in de uitvoering.

  Gerben Van Manen is in 1884 geboren in Ureterp. Hij bouwde in 1925 zijn eigen huis met kantoor aan de Torenstraat 2 te

  Drachten. Naast architect was hij assuradeur. Als een boerderij afbrandde verzorgde hij niet alleen de financiële afwikkeling maar hielp hij de boer ook aan een tekening voor een nieuwe boerderij. Hij was voorzitter van de Kring Friesland van de BNA en van het SKS skûtsjesilen.
  De tweede generatie was Jouke Zwart die vanaf 1951 leiding gaf aan het bureau en het van 2 naar 25 mensen deed groeien. Jouke Zwart was een ambachtsman in hart

  en nieren. Hij hield van de bouw en sprak de taal van de bouwvakker. Hylko Zwart nam in de jaren negentig als derde generatie het bureau over. Hij studeerde in Delft en werkte in Den Haag. Het bureau ging zich onder zijn leiding kenmerken door dialoog met de opdrachtgever, functionele en inventieve oplossingen en duurzame architectuur. Belangrijke werken zijn de gemeentehuizen van Franeker, Kollum, Buitenpost en Menaldum, het ziekenhuis

  Nij Smellinghe, verpleeghuis Bertilla, en de Rabobanken van Sneek en Drachten. De laatste jaren is er met diverse jonge ontwerpers ruimte voor Lolke Wijtsma en Foppe Hoekstra als vierde generatie. Zij ontwerpen 3D zodat opdrachtgevers zich snel een ruimtelijke voorstelling van het plan in de omgeving kunnen maken. Opvallende werken zijn Hof van Assen en de middelbare school in Gieten.